Tarieven

Uniform landelijk tandartsentarief
De Nederlandse Zorg autoriteit (NZa) heeft een uniform landelijk tandartsentarief vastgesteld.
Iedere Nederlandse tandarts is verplicht hetzelfde tarief in rekening te brengen.

Vaste lijst met tandheelkundige verrichtingen
De overheid (Nederlandse Zorgautoriteit) heeft een lijst met verrichtingen opgesteld, deze lijst is voor elke tandarts hetzelfde.
Voor elke verrichting is een apart vast tarief vastgesteld.
De overheid (NZa) heeft deze verrichtingen nauwkeurig omschreven zodat de tandarts u altijd de juiste verrichtingen bij de juiste behandeling in rekening kan brengen.
Uw nota is zo overzichtelijker omdat op de nota alle verrichtingen staan vermeld.
Deze verrichtingenlijst en de bijbehorende tarieven vindt u via hettandartstarief.

De KNMT-betalingsvoorwaarden zijn binnen ons centrum van toepassing, meer informatie knmt-betalingsvoorwaarden-editie-2021