Huisregels Trail Centrum voor Parodontologie en Implantologie

Identificatieplicht
Ieder die ons centrum bezoekt dient zich te allen tijde te kunnen identificeren door middel van een geldig legitimatiebewijs en verzekeringspasje.
Dit om misbruik en fraude van uw patiëntendossier en verzekering te voorkomen.
Dit geldt ook voor personen onder de 14 jaar.

Verantwoordelijkheid
U als patiënt heeft de verantwoordelijkheid om de correcte gegevens met betrekking tot uw verzekering, adres, e-mailadres en telefoonnummer aan ons door te geven.
Ook eventuele wijzigingen hierin.
Uw medische gegevens dient u correct en naar waarheid aan te leveren.
Ook eventuele wijzigingen in uw gezondheid en medicijngebruik.

Pasfoto
Om de veiligheid te verbeteren vragen wij aan al onze patiënten eenmalig een pasfoto.
Deze foto wordt gemaakt aan de balie en in uw patiëntenkaart gevoegd door onze baliemedewerkers.
Een belangrijk voordeel van het gebruik van de pasfoto is dat onze medewerkers meteen weten wie u bent.
Alleen onze medewerkers mogen in uw patiëntenkaart kijken en de foto wordt alleen gebruikt voor het doel waarvoor hij gemaakt is.
Uiteraard mag u weigeren om een foto te laten maken.
U dient zich dan wel te kunnen legitimeren als dit gevraagd wordt door één van onze medewerkers.

Privacy
Uw privacy wordt door ons gerespecteerd.
Trail Centre streeft ernaar om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen en zal vertrouwelijk omgaan met de informatie die u bij ons aanlevert.
Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht.
Tevens vindt u op onze website ons privacy- en cookiebeleid.

Afspraak
U wordt alleen behandeld op afspraak.
Deze kan telefonisch worden gemaakt.
Het annuleren van een afspraak dient uiterlijk 48 uur voor de geplande afspraak te gebeuren.
Dit kan telefonisch of per e-mail via info@trailcentre.com.
Als de afspraak niet of niet tijdig geannuleerd is, zijn wij genoodzaakt om de gereserveerde tijd in rekening te brengen.
Bij het herhaaldelijk niet nakomen van afspraken, behouden we het recht om u uit te schrijven als patiënt.
Bij het te laat verschijnen op een afspraak, kan het voorkomen dat wij uw behandeling niet meer (volledig) kunnen uitvoeren.
Eventuele gemaakte kosten kunnen in rekening worden gebracht.

Behandelkamer
Per patiënt mag één begeleider mee in de behandelkamer.
Dit om de rust te bewaken en belemmering van de werkzaamheden te voorkomen.
Tijdens chirurgische ingrepen mag in verband met hygiënevoorschriften geen begeleider mee in de behandelkamer.

Uitlopen behandeling
Het is mogelijk dat een behandeling uitloopt, bijvoorbeeld als de tandarts een spoedgeval moet behandelen en als er sprake is van een onvoorziene omstandigheid. Het kan dus voorkomen dat u even moet wachten voordat u aan de beurt bent.

Pijnklachten
Wij proberen om eventuele pijnklachten bij onze patiënten te verhelpen binnen 24 uur.
U zult in overleg akkoord moeten gaan met het aangeboden tijdstip en behandelaar.
Indien u ernstige pijnklachten heeft die niet te bestrijden zijn met een pijnstiller of er is sprake van een ongeval of nabloeding in de avonduren of het weekend, dan kunt u contact opnemen met de dienstdoende tandarts.
Voor het gebruikmaken van de weekenddienst zult u akkoord moeten gaan met de door de dienstdoende tandarts opgestelde voorwaarden en tarieven.

Kostenbegroting
Wanneer u een tandheelkundige behandeling nodig heeft die meer dan €200,- kost, krijgt u voorafgaand aan de behandeling een prijsopgave.
Op deze manier weet u van tevoren waar u aan toe bent.

Uw nota
Facturen onder de €300,- dienen direct aan onze balie contant of per pin voldaan te worden.
Facturen boven de €300,- krijgt u direct mee van ons.
Deze dienen binnen 14 dagen voldaan te worden.
De KNMT-betalingsvoorwaarden zijn van toepassing, meer informatie knmt-betalingsvoorwaarden-editie-2021

Uw eigendommen
Wij zijn niet aansprakelijk voor schade aan, of diefstal / verlies van uw eigendommen.
Wij adviseren u om uw eigendommen niet onbeheerd achter te laten.

Telefoneren
Telefoneren in ons centrum is niet toegestaan.
Dit om overlast naar derden te voorkomen.

Eten en drinken
Het nuttigen van voedsel in ons centrum is niet toegestaan.

Roken
Roken in ons centrum is niet toegestaan.

Gedragsregels
Het is niet toegestaan om overlast te veroorzaken, geweld te gebruiken (in woord en/of daad) of iemand te bedreigen of seksueel te intimideren.
In ons centrum gaan wij respectvol met elkaar om.
Ongepast gedrag staan wij niet toe.
Iemand die de regels overtreedt spreken we hierop aan.
Bij ernstige feiten doen wij aangifte bij de politie.
Tot gevolg kan dit hebben dat wij de behandelovereenkomst beëindigen.

Klachten
Heeft u een klacht? Maak het bespreekbaar met uw behandelaar.
Wij zijn aangesloten bij de KNMT klachtenservice.
Meer informatie: http://www.knmt.nl/voor-patienten/help-ik-heb-een-klacht