• De kliniek

    Trail Centre is een samenwerkingsverband tussen clinici en technici uit de gezondheidszorg en industrie.
    Bekijk de kliniek
  • Het team

    Het team van Trail Centre bestaat uit gediplomeerde tandartsen en mondhygiënisten.
    Bekijk het team
  • Openingstijden

Wij hervatten de reguliere mondzorg weer.

Beste patiënt,
 
Op advies van de mondzorgkoepels kunnen wij vanaf 22 april de reguliere mondzorg op verantwoorde en gepast wijze weer hervatten.
Hierbij volgen we de Leidraad Mondzorg Corona.
 
 
 
 
Team Trail Centre Heerlen 🦷

 

Na 40 jaren en meer dan 20.000 implantaten durven wij te stellen op de hoogte te zijn van het reilen en zeilen binnen de orale implantologie, en de hieraan verwante behandelingen.

Sinds juni 2013 is onze kliniek uitgebreid met een tak binnen de parodontologie, dit is het vakgebied binnen de tandheelkunde dat zich bezig houdt met de steunweefsels rondom tanden en kiezen. In het TrailCentre werken uitsluitend in Nederland opgeleide clinici, dat is voor ons de enige manier om het niveau van de opleiding te waarborgen.

Onze specialisaties