Computer guided implantology

Op geleide van de SCAN opnamen kunnen we een computerontworpen behandeling uitvoeren. Dit heeft het voordeel dat we soms minimaal invasief (minder wondoppervlakte) kunnen behandelen. Als patiënt heeft u het voordeel dat er minder nabezwaren zullen optreden.
Op geleide van 3D opnamen kunnen we behandelingen plannen, bijvoorbeeld met behulp van een chirurgische mal, waardoor de behandeling nauwkeuriger en sneller verloopt.

   


Headscan

3 Dimensionale beelden geven alle informatie weer die van belang kunnen zijn bij de voorbereiding van implantologische, chirurgische en orthodontische behandelplanning. Nauwkeurige voorbereiding geeft meer zicht op behandeltijd en prognose. Bij implantologische en chirurgische ingrepen is nauwkeurige plaatsbepaling van bijvoorbeeld zenuwen mogelijk, waardoor risico op beschadiging tot een minimum wordt beperkt.

Met ingang van januari 2009 beschikken wij over de meest nauwkeurige foto SCAN-apparatuur (Iluma Elite 3D headscan). Met een minimale stralingsdosis zijn wij in staat digitale beelden en metingen met een nauwkeurigheid van 0.09 mm uit te voeren. Dit maakt het mogelijk om behandelingen digitaal voor te bereiden en “topdown” toe te passen.