Tandtechnisch laboratorium Van Ineveld:

Implantologie HeerlenDe medewerkers van tandtechniek Van Ineveld zijn in hoofdzaak gediplomeerde tandtechnici. Daarnaast werken er in dit erkend leerbedrijf ook leerling tandtechnici. Dagelijks wordt het laboratorium ondersteund door meerdere chauffeurs. Het tandtechnisch laboratorium is gespecialiseerd in alle uitneembaar prothesewerk, met de nadruk op implantaat gerelateerd werk. Door het nauwe samenwerkingsverband tussen tandarts, kaakchirurg en implantoloog, hebben we binnen Trail Centre, de One Day Delivery techniek, weten te minimaliseren tot een Half Day Delivery. Tot nu toe wereldwijd een uniek behaald resultaat.

Ben van Ineveld is zeer nauw betrokken bij de ontwikkeling van nieuwe materialen die gerelateerd zijn aan de implantologie. Er zijn binnen Trail Centre al 14 nieuwe producten ontwikkeld. Deze worden al meerdere jaren met succes in de praktijk gebruikt. Het laboratorium werkt met meerdere implantaatsystemen waaronder:

– ASTRA
– Biocomp
– Biomet 3i
– Friadent
– IMZ
– Nobel
– Strauman

Jaarlijks worden er door Trail Centre cursussen georganiseerd, om zo de kennis en kunde met onze verwijzers te delen. Wij zijn erop gericht om onder Trail Centre het stevige fundament te behouden. Op deze manier willen wij een stabiele factor zijn en blijven voor onze clientèle.

U kunt Tandtechniek Van Ineveld telefonisch bereiken op nummer 045-5752607.


Ben van Ineveld: tandtechnicus

1982- Allround tandtechnicus, te Utrecht
1983- Management tandtechnisch laboratorium, te Nieuwegein
1989- Oprichter Tandtechniek Van Ineveld
1990- Lid van European Association for Osseo integration
1992- Getuigschrift, integrale tandheelkunde in de praktijk
2000- Demaqs gecertificeerd
2001- Klinisch prothesetechniker, te Nijmegen
2002- Prothetisch medewerker in praktijk parodontologie Maastricht
2002- Erkend praktijkopleider, te Nieuwegein
2005- Mede oprichter TRAIL CENTRE
2005- Prothetisch medewerker in praktijk implantologie TRAIL CENTRE
2005- Praktische en prothetische cursussen
2006- Propraqs gecertificeerd
2007 en 2008 Platinum Laboratory Award, Biomet