Informatiepunt en klachtenregeling

Heeft u een klacht? Maak het bespreekbaar met uw behandelaar.
We proberen dan altijd eerst om samen met u tot een oplossing te komen.
Het kan echter voorkomen dat we er samen niet uitkomen.
In dit geval kunt u telefonisch informatie inwinnen bij het Tandheelkundig Informatie Punt (TIP) opgericht door de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT).
Levert ook dit geen oplossing? Dan kunt u gebruikmaken van de KNMT klachtenservice , waarbij wij zijn aangesloten.

Meer informatie: KNMT Klachtenservice