Veelgestelde vragen implantologie:

Wat zijn implantaten?
Implantaten zijn kunstwortels gemaakt van titanium die in het kaakbot worden geschroefd. Op deze kunstwortels worden vervolgens een kroon, brug of kunstgebit geplaatst.

Wanneer is een implantaat nodig?
Een implantaat vervangt een ontbrekende tand- of kieswortel. Om te voorkomen dat de tanden rondom de ontbrekende wortel scheef gaan staan of dat de tanden hun kauwfunctie verliezen, kan de ruimte worden opgevuld met een implantaat. Daarnaast speelt het esthetische aspect een rol. Ook kunnen implantaten geplaatst worden ter ondersteuning van een prothese. Door de toepassing van implantaten kan een losse prothese worden vastgeklikt (klikgebit). 

Kan een implantaat ook bij mij?
Implantaten kunnen bij vrijwel alle gezonde volwassenen worden geplaatst. Dat wil zeggen bij bijna iedereen boven de 19 jaar en met volgroeid (kaak-) bot.

Heb ik voldoende bot?
Voldoende bot is een voorwaarde om een implantaat te kunnen plaatsen. Wanneer het kaakbot, bijvoorbeeld door het ontbreken van tanden of kiezen geslonken is, moet er wellicht tijdens de behandeling iets worden aangepast. De implantoloog zal dit met u bespreken tijdens het intakegesprek.

Hoe verloopt de behandeling?
Nadat u onderzocht bent door de behandelend implantoloog tijdens een intakegesprek, wordt bepaald welke implantaten voor u het meest geschikt zijn.
De hele behandeling, met bijbehorende tijdsplanning en kosten, wordt met u doorgesproken. Indien van toepassing dienen wij een aanvraag voor u in bij uw zorgverzekeraar. Daarna worden de implantaten geplaatst. Na een genezingsperiode van 2-6 maanden (afhankelijk van de plaats van de implantaten) kan begonnen worden met het maken van kronen, bruggen of kunstgebit. Nadat de behandeling voltooid is wordt u regelmatig onder controle gehouden.

Doet de behandeling pijn?
Voor de behandeling wordt u plaatselijk verdoofd, zoals u bij de tandarts gewend bent. Van de verdere behandeling voelt u daarom niets. Er is echter wel kans op eventuele napijn, hoewel die meestal erg meevalt.

Kan ik gewoon naar mijn werk na de behandeling ?
Dit is afhankelijk van verschillende factoren. Het hangt bijvoorbeeld af van het aantal implantaten dat geplaatst is en van het werk dat u doet. Meestal kunt u dezelfde dag of de dag erna weer aan het werk. U moet dan nog wel rustig aan doen.

Is het implanteren van één of meerdere implantaten een grote ingreep?
Over het algemeen valt het mee. Bij het plaatsen van één of meer implantaten moet u, afhankelijk van plaats en aantal, rekenen op een behandeling van een half tot anderhalf uur. De behandeling vindt meestal plaats onder plaatselijke verdoving.

Kunnen er complicaties ontstaan?
Complicaties komen zelden voor. Het kan gebeuren dat een implantaat niet vastgroeit. Als dit gebeurt moet het oorspronkelijke behandelplan worden gewijzigd en kan er eventueel opnieuw worden geïmplanteerd.

Hoe zit het met roken?
Roken vormt een ernstige risicofactor. Omdat roken de doorbloeding van het wondgebied verslechtert, verstoort het de wondgenezing.
Dit kan na een bottransplantatie en plaatsing van implantaten aanleiding geven tot verlies van respectievelijk bot en implantaten.
Het advies is dan ook om tenminste van 3 weken voor tot 3 weken na operatie niet te roken. Beter is altijd om volledig te stoppen met roken.

Wat is peri-implantitis?
Peri-implantitis is een infectieuze botaandoening, vergelijkbaar met parodontitis bij natuurlijke gebitselementen, die kan ontstaan door onvoldoende mondhygiëne. De behandeling van peri-implantitis is lastig omdat het implantaatoppervlak moeilijk schoon is te krijgen. Voorkomen is daarom zeer belangrijk.
Het is dan ook van groot belang om regelmatig uw mondhygiëne te laten controleren.

 

Veelgestelde vragen parodontologie:

Hoe ziet gezond tandvlees eruit?
Gezond tandvlees is roze en stevig en ligt strak rondom de tanden en kiezen. Er is een regel die altijd geldt: als het tandvlees gezond is, bloedt het niet.

Wat is parodontitis?
Parodontitis is een tandvleesontsteking die verder gaat dan gingivitis (ontstoken tandvlees). Uiteindelijk kan het kaakbot erdoor worden aangetast, wat verlies van kiezen en tanden tot gevolg kan hebben.

Wat is het verschil tussen gingivitis en parodontitis?
Gingivitis is het eerste stadium van ontstoken tandvlees en zit in de rand van het tandvlees. Parodontitis is een gevorderd stadium van ontstoken tandvlees en bevindt zich dieper in het tandvlees.

Wie krijgt parodontitis?
Parodontitis kan ontstaan bij iedereen die tanden en kiezen heeft. De kans op het ontstaan van parodontitis neemt toe met de leeftijd.
Naast een onvoldoende dagelijkse gebitsverzorging zijn er een aantal factoren die mede bepalen of iemand parodontitis krijgt en in welke mate.

Wat zijn risicofactoren voor het ontstaan van parodontitis?
Risicofactoren voor het ontstaan van parodontitis zijn onder andere: tandplaque, onvoldoende mondhygiëne, veranderingen in de hormoonhuishouding, gebrek aan gevarieerde voeding, roken, stress, erfelijke aanleg en bepaalde ziekten.

Hoe kom ik van parodontitis af?
Tijdige behandeling kan het verlies van tanden en kiezen voorkomen. Door een goede mondhygiëne kunt u zelf een bijdrage leveren aan de genezing van parodontitis. Daarnaast zal de parodontoloog of mondhygiënist de tandplak en tandsteen in de verdiepte pockets verwijderen door een professionele gebitsreiniging en/of een eventuele tandvleesoperatie.

Wat is een parodontoloog NVvP 
Een parodontoloog NVvP is een tandarts die specifieke kennis en vaardigheden heeft met betrekking tot het vakgebied van de parodontologie.
Hij/zij is als zondanig getoetst en erkend door het ‘Consilium Parodontologicum’ van de NVvP. Naast de opleiding Tandheelkunde heeft de Parodontoloog NVvP een aanvullende (bij voorkeur een drie-jarige door de Europese Federatie voor Parodontologie – ‘EFP’- erkende) post-doctorale opleiding in de parodontologie en implantologie genoten. De erkenning wordt steeds voor een periode van vijf jaar verleend en pas na een visitatie die positief is bevonden, verlengd.
De NVvP wil met de ‘Parodontoloog NVvP’ een kwalitatief goede parodontale behandeling voor velen in brede zin herkenbaar en mogelijk maken.

De in ons centrum werkzame parodontoloog is een parodontoloog NVvP.